Dotacje na otwarcie własnej firmy

Skontaktuj się z nami

Duże bezrobocie i trudności ze znalezieniem pracy skłaniają wiele osób do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Założenie własnej firmy kosztuje jednak dość sporo w związku z tym nie każdego na to stać. Na szczęście możemy postarać się o przyznanie nam dotacji na uruchomienie własnej firmy. Dotację taką możemy otrzymać między innymi ze właściwego dla naszego miejsca zamieszkania urzędu pracy. Podstawowym warunkiem, który trzeba jednak spełnić aby móc starać się o dotację z urzędu pracy jest zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna. Aby urząd pracy mógł w ogóle rozważyć, czy przyznać nam dotację musimy złożyć wniosek, który poparty jest sporządzonym przez nas biznesplanem. To właśnie w nim umieszczamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszej przyszłej firmy. Trzeba więc określić czym nasza firma ma się zajmować, jakie wydatki poniesiemy w związku z jej uruchomieniem oraz jakie przychody przewidujemy. Kompletny biznesplan powinien również zawierać informacje dotyczące konkurencji w danej dziedzinie na określonym terenie. Warto wiedzieć, że dotacja, która przyznawana jest przez urząd pracy na uruchomienie własnej firmy ma charakter bezzwrotny. Jest jednak jeden warunek, który trzeba spełnić: firmy nie można zamknąć przed upływem roku. Jeśli ją zamkniemy nim minie rok dotację będziemy musieli zwrócić.