Języki tworzenia stron

Skontaktuj się z nami

Do tworzenia witryn internetowych potrzebny jest język programowania. W zależności od tego co chcemy osiągnąć wybierzemy odpowiedni język. Dziś webmasterzy mają do wyboru znacznie większą ilość języków niż dawniej. Niektórzy wciąż korzystają z klasycznych metod, a inni skupiają się wyłącznie na najnowszych sposobach. Najbardziej znanym językiem, a zarazem najstarszym jest HTML. Posiada on nowsza wersję, czyli XHTML. Kolejnym często wykorzystywanym językiem jest CSS. Powstał on po to aby rozdzielić warstwę prezentacji od struktury dokumentu. Może być wykorzystywany razem w wcześniej wymienionymi językami. Następnym jest PHP, który tworzony jest najczęściej do tworzenia skryptów po stronie serwera www. Dzięki temu możemy tworzyć samodzielne aplikacje i graficzne interfejsy. Strukturalny język SQL z kolei jest stosowany do tworzenia i modyfikowania baz danych, oraz do pobierania i dodawania danych do bazy. Jeśli na stronie oczekujemy pełnej interaktywności to najlepszym wyjściem będzie zastosowanie JAVASCRIPT. Nieco zmodyfikowanym językiem będzie tutaj AJAX, który zapewnia interaktywność w sposób asynchroniczny, bez przeładowania dokumentu. Ostatnim z popularnych języków jest FLASH. Jest on wykorzystywany głównie do tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej na zasadzie klatek kluczowych.